24 lipca, 2016

Tradycyjny czteropak lipcowy...:)

   Ano czteropak, bo czterech nam przyjdzie świąt pułkowych w kupie nieomal obchodzić. Primo: dzisiejszego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego (pierwszego "Krechowiaków" dowódcy, postaci zgoła legendarnej)... O pułku dziejach i tradycjach żem pisał już co więcej, tandem chętnych poczytać tam i też sobie odesłać pozwolę:)
   Secundo: jutrzejszego święta "tatarskiej jazdy", czyli 13 Pułku Ułanów Wileńskich , zasię pojutrze nam 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich święto opijać wypadnie...:) Okrom linków podanych jest i o nich też przygarść w tejże pierwszej, "Krechowiakom" poświęconej nocie...
  Ano i quarto,  o 27 Pułku Ułanów imienia Króla Stefana Batorego, świętującego 27 Iunii, pamiętać wypadnie, a i wspomnieć godnie, chociażby dla tej przyczyny, że podług niektórych to temu pułkowi mielibyśmy wiktoryją w bitwie warszawskiej 1920 roku zawdzięczać:
   Przenosim się w czas Niepodległej najgorętszy: lipiec 1920 roku... Na południu wpodle Lwowa nasze 2 i 3 armia w ustawicznych utarczkach z Konarmią Budionnego wielce ambarasowane i choć nareście k'temu przyszło, że jakie widoki by go strzymać choć krzynę się pojawiły, to na północy ode Niemna Tuchaczewski cios wyprowadził, co nam śmiertelnem miał być. W rozważania sztabowe nie wchodząc, tyleć tu rzec nam trza, że plan onegoż wielce był chytrem i wieleż nie zbrakło by się pofortunnił... Rolę takiegoż tarana, jak na południu Budionnemu, na północy przypisano korpusowi konnemu Gaj-Chana, co po prawej granicą Litwy i Prus Wschodnich osłonięty, przeć miał ile konie zniosą do przodu, by pospołu z III, IV i XV bolszewickiemi armiami docisnąć nas ku południowi, skąd zasię kleszczy część wtóra, z Grupą Mozyrskiej i XVI armii złożona, miała nas wepchnąć w Błota Poleskie i wybić do nogi...
  Po części popłochowi i chyżości odwrotu, po części ofiarności ułanów pułków wszytkich odwrót ów osłaniających i wroga spowalniających nam tegoż zawdzięczać, że się ten zamiar nie powiódł i wojska nasze pod Warszawę dotarły niemal cało, choć pożal się Boże w jakiej też kondycyi (takoż i psychicznej...)
   Tuchaczewski umyślił ciosu ostatecznego na Paskiewiczowem manewrze z 1831 roku wzorowanem, czyli obejść Warszawy siłami głównemi od północy i zaatakować onej od zachodu. Temuż i Gaj-Chana konnych i IV armijej na Płock wykierował, by nas od tyłu zaszli.
   W temże czasie zwierzchność nasza, co może, czyni by Armijej Ochotniczej, nowem duchem zapalonej, uformować... przyjdzie nam jeszcze kiedy o tem szerzej pisać, dziś jeno proszę na daty zważać, w jakiem się też to wszytko pośpiechu działo: 203 pułku ułanów, bo to o niego rzecz idzie poczęto 27 lipca formować w Kaliszu z ochotników, co się po największej części z ziemiańskich synów spod Kalisza wiedli... 3 sierpnia nakazano onym na eszelon siadać i na front jechać! Pierwszy bój przyszło im już 6 sierpnia toczyć, ale o tem niech lepiej sam dowódca pułku owcześny (podpułkownik Zygmunt Podhorski, z "Krechowiaków" się wywodzący:) rzeknie:
"...W międzyczasie nadszedł meldunek, że nasze oddziały wycofały się już z pobliskiego Przasnysza, który zajęli kozacy. Nie chcąc dopuścić do zaskoczenia pułku w czasie wyładowywania, skierowałem natychmiast w kierunku na Przasnysz dwa szwadrony pod dowództwem mego zastępcy, rtm. Zakrzewskiego, z zadaniem nawiązania styczności z nieprzyjacielem i opóźnienia jego marszu na Ciechanów. Za Ciechanowem oba szwadrony zostały zaatakowane przez kozaków. Aby nie dopuścić do ich zniszczenia, szarżuję na kozaków, zapominając, że dowodzę niewyszkolonymi ułanami. Pędząc oglądam się za siebie i spostrzegam, że moi ochotnicy dzielnie wyrywają naprzód, nastawiają lance, wymachują szablami i głośno krzyczą "hura"... Szyk, w jakim to wszystko cwałuje, najtrafniej byłoby chyba określić: "Kupą, mości panowie"... Podaję prawie beznadziejny rozkaz do obsługi ckm.: Strzelać z karabinów. Natychmiast niemal pada kilkanaście strzałów. Nie wierzę swym oczom: co strzał, to kozak się wali. Ułani spokojnie i pewnie strzelają dalej. Nie zdążyli chyba wystrzelać po jednym magazynku, gdy 20 kozaków już leżało. Wśród nich spostrzegam zamieszanie, czołowi cofają się, widocznie udziela się to i dalszym, gdyż niebawem cała ława kozacka ucieka. Dzielni ułani w dalszym ciągu strzelają, wydatnie siejąc śmierć. Położenie uratowane. Rozkazuję zdjąć ciężkie karabiny maszynowe ze stanowisk i galopem wycofać się ze szwadronem do Ciechanowa. Zbieg okoliczności chciał, że przy ckm -ach znaleźli się jedni z najlepszych strzelców, znani myśliwi, Andrzej Potworowski, bracia Wyganowscy i inni, którzy z całą zimną krwią i opanowaniem potrafili kilku swymi celnymi strzałami odeprzeć szarżę kozaków, zadając im bardzo poważne straty. Naprawdę, pułk im zawdzięczać musi, że uniknął klęski i został uratowany ..."
  Dni te... dla Ciechanowa wielce gorące, jeszcze opisywać będziem, tu zasię rzec trza, że nas koniec końców z tegoż Ciechanowa dwakroć wyparto i za jednem z tych dni, gdzie w Ciechanowie panoszyli się czerwoni, naszym ułanom przykazano flanki piechocińców* osłaniać, aleć kaliszanów temperament ułański poniósł i obszedłszy nocą z 14 na 15 sierpnia miasto samo i uderzyli tak niespodzianie, że paniki śród bolszewii szarżą tą wywołanej ani sposób opisać... Traf chciał, że w mieście stał akurat sztab IV armii... Dowódca onej, Siergiejew na pierwszem lepszem koniu zbiegł aż do Mławy, a sztab cały nie oparł się, aż w Ostrołęce dopiero! To jednak uśmiechu Fortuny dopiero początek: w ręce ułanów wpada radiostacja IV armii, JEDYNA droga komunikacyi Siergiejewa z Tuchaczewskim w odległem Mińsku siedzącem!
   I tu przychodzim do tego, w czem wielu tajemnicy "cudu nad Wisłą" upatrują... Następne dni cztery rozstrzygnęły o wszytkim: nowo utworzonej naszej 5 armii pod Sikorskim przyszło nad Wkrą na czerwonych natrzeć i w boju śmiertelnem się zewrzeć, dla szczupłości sił swoich niemal bezbronnej flanki swej lewej mając... I na tą że flankę nakazywał Siergiejewowi Tuchaczewski co wrychlej uderzać! Wołał w próżnię... nieświadoma niczego IV armia z towarzyszącym onej korpusem Gaj-Chana szła wciąż na zachód, owo przódzi planowane Warszawy obejście czyniąc, a tem samem ode teatrum najpryncypalniejszego się oddalając... Po latach historyk francuski, rzeczy nieświadomy, rzeknie, że bolszewicy parli ku Toruniowi i zapędzili się w pomorski korytarz, bo z Traktatem Wersalskim chcieli wojować... Na koniec jakoż się nareście spamiętali, insi już pobici byli i IV armii mus było przed naszymi do Prus Wschodnich uchodzić i pozwolić się tam internować, by się ze szczętem rozgromić nie dać... Ciekawym: wiele by też w ów czas Tuchaczewski był gotów dać za... jeden telefon komórkowy:)) Za możność wysłania jednego esemesa?:)) Maila?:)
   Chwały ułanom kaliskim należnej poskąpił, co przykro powiedzieć, sam Marszałek, ani spominając o nich w swojej książce**, częścią zaś oddał im jej Sikorski***, gdzie wprost stwierdził, że jegoż 5 armia nadto słabą była, by dwóm armiom z przodu sprostać, a jakobyż jeszcze przyszło z trzecią z tyłu walczyć, żywa noga by najpewniej z naszych nie uszła, jakoby nie ciechanowski zagon 203 pułku... Wiele nam jeszcze pisać o dniach tamtych przyjdzie, takoż o wielgiej sztuce wywiadu naszego, co sowieckich depesz rozszyfrowywał przódzi, nim ich Tuchaczewski na swem biorku miał, póki co do ułanów naszych powróćmy...
  Wojowali potem jako kawaleria dywizyjna 13 Dywizji Piechoty, a za pokoju nastaniem, jako jeden z nielicznych pułków ochotniczych, uznany godnym, by go w armijej regularnej zatrzymać, otrzymał za patrona króla Stefana Batorego i numer nowy: 27.
   W Międzywojniu pułk stacyonował w radziwiłłowskiem Nieświeżu, tedy okrom 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich imienia hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Baranowiczach stojącego był najdalej na wschód wysuniętem garnizonem naszem. Między Nieświeżem a Baranowiczami ledwo kilometrów 40 tedy nie dziwota, że dla braku rozrywek inszych, często odwiedzano się wzajem i to przecie nie z rękami pustemi. Dodać wypadnie, że w 27 Pułku po wojnie przyszło służyć wielu dawnym carskim kawalerzystom. Temuż i marsz pułkowy na marszu 13 Narwskiego Pułku Huzarów wzorowan, temuż i obyczajów dawnych rosyjskich moc, jak choćby w pułkach na wschodzie kultywowana gra w "stukułkę"****, czy też stroju wielce nieregulaminowego w koszarach zażywanego, jako to granatowych spodni z żółtemi lampasami, jakich drzewiej Kozacy astrachańscy nosili... Temuż zresztą i nieświeskich ułanów czasem "Astrachańcami" zwano. Za jedną z wizyt wzajemnych w Baranowiczach, kiedy towarzystwu się już żegnać przyszło, komu z gospodarzy przyszło do łba toast wznieść "Niech żyją nam Astrachańczycy!" co tak rozeźliło wachmistrza Nurkiewicza, co już miał tęgo łeb okowitą zaprószony, że się ku odprowadzającym odwrócił i rzekł: "Pamiętajcie chłopy, że w dawnej Polsce hetman króla nie tylko w rękę, ale i w dupę całował!", niechybny onym wytyk do rangi obu pułkowych patronów czyniąc. Skandalu z tem związanego nawet się i opisać nie podejmuję... Dobre pół roku zeszło, zaczem się jedni ku drugim odzywać poczęli i i możnaż było towarzystwo za jednem stołem posadzić... Ponoć jednak, że i w dwa lata po tem zdarzeniu jeszcze oficyjerom w gości ku drugim się udającym broń w kancelaryi pułkowej deponować kazano...
  Pułk we Wrześnie wojował pode Mińskiem Mazowieckiem i w słynnym pod Krasnobrodem starciach, inszych już i nie licząc... 27 wrześnie wpodle Władypola pod Samborem po bitwie przeciw Sowietom przegranej, kapitulować przyszło:(( Dowódcę, pułkownika Józefa Pająka, zamordowano w Katyniu.
   W nowogródzkiej AK pułku odtworzono. Z początkiem Powstania Warszawskiego znalazł się w Kampinoskiej Puszczy, skąd się na zdobywanie lotniska w Bielanach pokusić probował. Rozwiązany na Kielecczyźnie w połowie 1945 roku.
________________________

* 18 Dywizji Piechoty
** "Rok 1920"
***"Nad Wisłą i Wkrą"
**** wielce hazardowna rozrywka, jako żywo na myśl "rosyjską ruletkę" przywodząca... Oficyjerowi jednemu oczu przewiązywano i stawiano na środku kasyna z nabitem rewolwerem. Reszta się przemykała cichcem pod ścianami, aż na sygnał "zabawą" kierującego wszyscy zamierali, a ktoś (wskazany lub losowany) zastukał w ścianę wyciągniętą ręką. Na ten sygnał oficer uzbrojony odwracał się i strzelał w stronę, skąd posłyszał stukot. W Prużanie się tem jeszczeć i ochotniej zabawiano i tam mi o jednej ofierze wiedzieć, co tejże zabawy nie przeżyła:(( Po inszych pułkach rannych było najmniej kilku...


                                                                           .

33 komentarze:

 1. Czteropak rozłożony na cztery dni, choć notki dotyczące pułków odczytane za jednym zamachem. Nowa porcja wiedzy, w tym dotycząca cudu. Myśliwi górą!
  Serdeczności zasyłam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ostatnio ta pasja, zdaje się, jednemu nie za bardzo pomogła...:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 2. **** wielce hazardowna rozrywka, jako żywo na myśl "rosyjską ruletkę" przywodząca...

  - Teraz rozumiem opinię zasłyszaną, że w tandemie ułan + koń od tego drugiego inteligencji wymagano.
  Dowód uzupełniający: - Gdy w Łańcucie ówczesny podpułkownik Maczek przesadzał swoich konnych na motocykle, niektórzy oficerowie w łeb strzelali [swój - nie koński na szczęście] z rozpaczy chyba, że "motocykiel" myśleć nie potrafi...
  Miłego dnia...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bacz Waść, że do ułańskiego wnuka piszesz...

   Usuń
  2. Ano baczę, ja - syn ułana z 10 pułku strzelców konnych [Prużany - Łańcut; lata 1935-38].
   Lance do boju!

   Usuń
  3. Tem to więcej mi dziwne, że Waść tak do tych spraw podchodzisz. Nawiasem, to o samobójstwach nie słyszałem, choć sporo o składanych (i zazwyczaj honorowanych) raportach o przeniesienie do pułków kawalerii "tradycyjnej", których ja bym więcej może widział w przyczynie tego, że się onych autorzy z jednej stronie z końmi widzieli jednością (co znakomicie zrozumieć mogę), z drugiej znów zaś strony, trudnoż od człeka po dwudziestu latach do taktyki jazdy wdrożonemu wymagać, by się przestawić umiał na zupełnie nowe zasady działania, nowych umiejętności wymagających, w tem i takich, których być i może się owi lękali, że przyswoić już nie podołają...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  4. Ano zgoda...zgoda w wymiarze jednostkowym, ale wojsko [wybacz mi Waszmość Pan truizm] to zespół i działanie jako żywo nie mające na celu zaspokojenie fantazji i woli jednostki.
   I... co tu gadać po próżnicy - nie koń wygrał II światową.
   Lance w dłoń!
   JJM

   P.S. Ile pegazów [też konie to przecież] zatrudnia się w "kawalerii powiwetrznej" USA?

   Usuń
  5. Może i na szczęście, że wojsko nie od tego być ma, bo jak na niektórych fantazyję wejrzę, to ciarki po plecach chodzą na samą myśl, że wojsko by tego spełniać miało...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  6. Ano bo widzisz Waćpan, wojsko nasze [a i kilka innych mundurowych służb] służy teraz głónwie do służenia do mszy... I nie docinam bynajmniej tu prawdziwej ludzkiej pobożności...A już kiedy patrzę na "naszego" Generalissimusa Podmorskiej Piechoty maszerującego z za dartą na baczność kozią leninowską bródką w rytmik - prawa! prawa! prawa! [toć lewica go brzydzi ostatecznie!!!]... Serce roście, żem w rezerwie...
   Lance w dłoń!!!

   Usuń
  7. Wojsko, mniemam, jako i te służby, przetrwają, bo do tego wzwyczajone... Gorzej, że te parę lat na mszach strawionych kiedyś się czkawką odbije...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 3. szczur z loch ness24 lipca 2016 20:27

  Czteropak lipcowy, to będziesz miał Waszmość od jutra. Kiedy to te tłumy oblegające Warszawę i inne miasta ruszą do Grodu Kraka :-)
  Kłaniam z zaścianka Loch Ness

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To, zdaje się, zapowiada nawet na więcej niż sześciopak... I prosiłoby się zawołać: Kto zamawiał?
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  2. Eee... panikarzez Waćpanów... Jeden taki, z wygądu - ośmiopak, zapowiadał wczoraj, że wszystko tak gra, iż nie oddamy nawet guzika!

   Usuń
  3. Szczęśliwie dla siebie, wiadomości bieżących nieprzesadnie bacząc, ani wiem, ani się nawet domyślać nie poradzę, o czem też Waszmość prawisz...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 4. Nie ma mojego komentarza??...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Okrom tego, żem nic nie nalazł był, nawet w spamie...:((
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  2. Pisałam, że wczorajsze święto zaliczyłam, a następne będą w kolejności jak wypada :-) Czytać też będę w odcinkach, ufff, może zdążę.

   Usuń
  3. Na wszelki wypadek sprawdziłem i pod dawniejszymi świętami, alem nie nalazł...:) Widno iście go co w odmętach netowych zeżarło...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 5. W "Cyberiadzie" (konkretnie: Wyprawa piąta, czyli o figlach króla Baleryona)przeniewierczy Lem napisał taki oto początek: "Nie okrucieństwem doskwierał poddanym swoim król Baleryon cymberski, lecz zamiłowaniem do zabaw. I znów - nie uczty wyprawiał ani się w orgiach całonocnych lubował, niewinne bowiem były igraszki miłe sercu królewskiemu - a to w dzwonek i młotek, a to w ency-pency albo w stukułkę grać od nocy do rana, albo w pierożek drewniany, lecz nad wszystko przekładał zabawę w chowanego".
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro grał notorycznie i całymi nocami, to albo szczęściarz był zeń niebywały, abo też to on stał na środku i rewolwer dzierżył...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  2. Podejrzewam, że jednak on dzierżył!!! Inaczej cóz za przyjemność by była?! :D :D :D

   Usuń
  3. Też tak podejrzewam... choć to znów z drugiej strony kosztowna fanaberia, jeśli w szybkim tempie podatników ubywa...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 6. Bardzo ciekawy epizod wojenny. Wprowadzić cały pułk w 10 ledwie dni do walki, to trzeba mieć albo nie po kolei w głowie, albo być w najgorszych opałach! Przypuszczam, że nie tylko dzięki temu ocaleli, że cekaemiści strzelcami byli dobrymi, ale że też przeciwko sobie mieli zbieraninę wszelką ze wschodu. Gdyby po drugiej stronie było kilkunastu prawdziwych żołnierzy, zapewne nie byłoby co z naszych zbierać? Chyba jednak takich nie było, a przynajmniej w tamtym momencie? I całe szczęście!
  Jak tu nie wypić za takich rezolutów! :D :D :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Prawdziwych żołnierzy to tam ex definitione być nie mogło, bo prawdziwy żołnierz wie co jest dyscyplina i ordonansom powinność, a jak kto armijej czynić poczyna od wywieszania oficyjerów, zasię od dozwolenia wszelkiej samowoli, rabunków i gwałtów, to i nawet z poczciwego żołnierza rychle niecnotę uczyni, nader podatną na wszelkie do paniki pobudki... Dodatkiem tu o Kozakach jeszcze mowa, co z niecnotliwości własnej najstraszliwszej swej uczynili broni, czyli postrachu, który onych poprzedzał i najwięcej dopomagał w wiktoryjach onych wszelkich, poczynając jeszcze od napoleońskich czasów... Uważ, Kneziu, że za Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Kozak był zwykle żołnierzem doborowym, ale... pieszym... To carska Rosja naprzesiedlając ich w najostateczniejsze zapomniane przez Boga i ludzi rejony, zarazem uczyniła z nich oręż swój tak kolonizacyjny, jak i swoiste pospolite ruszenie szybkiego reagowania, sadzając ich masowo na konie. Ano i takiego to rosyjskiego kozactwa lękała się cała Europa, jakoś tak dziwnie oprócz naszych ułanów, którzy z każdej z niemi obieży ( o wieleż owi nie przytłaczali proporcyją okrutną w liczbie) wychodzili fortunnie, czego przyczyn ja i w wyszkoleniu upatruję, w uzbrojenia przewadze (znowuż kłania się nam temat szaszek:), aleć przede wszytkiem w dyscyplinie i w dowodzeniu wybornem...
   A wypić zawsze warto...:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 7. A swoja drogą pytałem kiedyś jak to było z owymi szykami i manewrami naszej kawalerii przedwojennej w czasie szarży? Że takie były, to i z tego tekstu wynika, bo szyk "kupą" się Podhorskiemu nie podobał. Jaki wiec powinien on był być?
  PS
  Jest szansa że z niejaką biedą, z naszej głuszy da się cośkolwiek przeczytać, a może i skomentować co nieco!?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Głusza na jest głuszą, by się nią napawać i radować, że zgiełku i gwaru (takoż internetowego :P) w niej nie ma... Jak kto chce mieć głuszy z dostępem do autostrady i internetów, to podług mnie, sam nie wie, czego tak naprawdę chce...
   Co się szyków tyczy, to dwie tu rzeczy rozgraniczyć potrzeba; primo to, co regulaminowe (a przypominam, że mówimy o roku 1920, zaś pierwszy pełny regulamin kawalerii został dopiero w 1922 roku wydanym) od tego, co wpoiła tradycja i jakie familijne przekazy, czego nakazywało doświadczenie dowódców (też przecie z różnych armij pochodzących), a i zwykła logika nawet...
   Regulaminowo to kawaleria nasza od lat 30-tych powinna przemieszczać się konno, a walczyć pieszo, ale i tamten regulamin dopuszczał szarże, a w nich taki jest szyk najlepszy, który każdego żołnierza najefektywniej wykorzystać potrafi. To odpowiednik piechocińskiej tyraliery, pod Grunwaldem i potem jeszcze przez wiele lat w Rzeczypospolitej Obojga Narodów zwany szykiem "w płot", a w II Rzeczpospolitej szykiem rozwiniętym... Jak zwał, tak zwał, szło o to, by w walce każdy żołnierz mógł wziąć w niej udział, zwłaszcza, że trzeba się było liczyć ze znaczną i czasem przewagą liczebną przeciwnika, osobliwie wschodniego... Temuż jeśli była po temu możność w naszej liczbie, to można było owego szyku rozwinąć w dwóch postępujących po sobie szeregach, by mieć asekuracyi na wypadek, że gdzie się w pierwszym szeregu jaka luka stworzy, ale to przeważnie luksus był ułanom naszym czasów wojny dwudziestego roku niedostępny... Szarżowało się zatem jednym szeregiem, linią, ławą czy jak tam jeszcze kto umiał to nazwać w czasach przedregulaminowych, a Podhorskiemu owe "kupą, Mości Panowie" mogło się nie widzieć właśnie dlatego, że w kupie, czy gromadzie pędzą na koniach nie ułani, tylko jacyś uzbrojeni ludzie na koniach, co do których nie wiadomo, czy rozkazy usłyszą, zrozumieją i zechcą wykonać, przy tem z natury takiej gromady wynika, że w nią trafić łacniej z działa, czy kulomiotu, a wojować raptem będą mogli przy starciu z wrogiem tylko ci, co na owej kupy będą obrzeżu, zaś ci w środku onym co najwyżej krzykiem mogą dopomagać, ani się umiejąc do wroga docisnąć...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 8. Cóż, chyba przyjdzie mi teraz zainteresować naszymi pułkami. Pierwszy krok - poczyniono a przy tym i wiedzę poszerzono.

  Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielce mi to czytać miło:) Postaram się na tem gruncie być nadal w tejże materyi pomocnym...:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 9. A ja kulturalnie, z pielgrzymami
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A my kulturalnie - z ułanami. "Bo jeśli komu droga otwarta do Nieba, to tym"... etc...etc... O ułanach obozujących w Niebie słyszało sie piosnki, a o pielgrzymach... nie przyszło jakoś...
   Miłego przemarszu...

   Usuń
  2. Takem myślił, Mości Antoni, że Wam to najwięcej tu spółczuć potrzeba...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  3. Mości Mazurowicu, Relskiemu Jegomości akuratnie nie o jaką pielgrzymów adorację szło, a najpewniej o to, że iście ma ich tam u siebie po kokardy, bo Mu się to całe towarzystwo uarło nieledwie za płotem rozgościć, na niedawnyych jeszcze bagnach, w których kto wie, czy i z Boża pomocą się jeszcze nie potopią ze szczętem, nim się ta cała zabawa skończy...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  4. Wypada "pohałasować" nocką z pielgrzymami, jako że i ich się do tego, jakom słyszał, namawia...

   Na szczęście, nic nie trwa wiecznie...

   Usuń

Być może zdaje Ci się, Czytelniku Miły, że nic nie masz do powiedzenia aż tak ważkiego, czy mądrego, by psuć wzrok i męczyć klawisze... W takiem razie pozostaje mi się tylko z Tobą zgodzić: zdaje Ci się...:)