30 lipca, 2016

O szablach i szaszkach dwudziestego roku...

   Schodziło kaducznie, schodziło... odpokąd mię Kneź Okrutnik instancyjonował bym co pro publico bono popisał o tem, czemże owe szaszki rosyjskie były i czemże się toto ode szabliny ućciwej różniło... No ale, że i nawet na najdłużej się opierającą materyję przychodzi nareście pora, tandem po może jakim zwłoki ledwo roku, czy dwóch, przychodzim do rzeczy...:)
   Nim przecie do szaszek przejdziem, godzi się rzec, co jest szabla, bo to się tylko wydawa każdemu, że szabla jaka jest, każdy widzi...  Nie będziem tu nijakich wywodzić dysertacyj o częściach składowych, ani co jest pióro, czy struzina, wąsy luboż młotek tłomaczyć; my bowiem( najwięcej przez wzgląd na białe głowy blog ten nawiedzające:) skupimy się na najpryncypalniejszem...:)
 
  
   Otoż macie powyżej szabli, której sobie najprościej podzielim na tą część, którą dłoń ujmuje, czyli rękojeść oraz na część walczącą, czyli całą resztę, zwaną głownią. Obie je oddziela poprzeczny jelec, niezwykle dziś dla nas ważki, nie tylko temuż, że ów dłoń naszego husarza, pancernego, dragona, szasera, szwoleżera czy ułana ochrania, ale także i dlatego, że owa tak wyglądana przez Knezia szaszka tego właśnie elementu nie miała i po tem najprościej wszelkie szable od szaszek idzie odróżnić...
   Najprościej zatem jak można szabli charakteryzując nazwiemy ją bronią białą, której głownia jest zakrzywiona i najczęściej (choć są wyjątki) ma ona ostrze tylko po jednej stronie. Tąż definicyją właśnieśmy oddzielili szable od mieczy i wszelkich onych pochodnych w rodzaju okcydentalnych fikumiśności jako szpadki, rapiery i insze takie gówienka paradne, nijak się do prawdziwej broni mające...  Nawet jeżeli stać będzie za niemi prawdziwie wielka imaginacyja pisarzów pokroju Aleksandra Dumasa i milion wywijających tem czemś na niezliczonych filmach muszkieterów...
   Miecz zatem, w odróżnieniu od szabli będzie miał zawsze głownię prostą i krawędzie tnące po obu jej stronach. Czegobyście nie czytali, czy nie oglądali i ktokolwiek by Wam nie wiedzieć jakich głupot do głów wkładać próbował, to tego jednego zapamiętajcie i już nijakich z odróżnieniem turbacyj mieć nie będziecie, choćby Wam tysiąc sułtanów w tureckich serialach plotło bzdury o swoich mieczach, to Wy wiedzieć będziecie, że tam scenarzysta bądź tłumacz lekcji nie odrobił, bo każdy z serialowych bohaterów ma przy boku krzywą szablę!
   Taż sama jest sprawa z nieprawdopodobnie trwałą bzdurą nazywania japońskiego oręża samurajskimi mieczami, w czem tyle jest prawdy, co w tem jako się ślepy żebrak iskał i pcheł ponoć nie miał... :(( Primo, że owe japońskie wynalazki są zwykle trojakiego rodzaju, czyli katana, jako broń pryncypalna, wakizashi jako oręż nibyż pomocniczy, bo znakomicie krótszy, oraz tantō, będące de facto sztyletem, którem owi sobie brzuchy płatali w ceremonialnem seppuku, u nas harakiri zwanym... Sęk w tem, że wakizashi było bronią głównie wieśniaków, a nie samurajów!  Ma się rozumieć, tych kmiotków , których na nie stać było, ale idzie o to, że jak naszemu chłopu broni wzbraniano, to japońskemu przecie tegoż właśnie oręża dozwalano. Katany miał prawo mieć jeno samuraj szlachetnego rodu, aliści jeśli onemu fantazyja i sakiewka sprzyjały, mógł nosić i wakizashi (na tej samej zasadzie, na jakiej się w automobilu piąte koło wozi), nawet jeśli jej przez żywot cały w walce nie użył. Taki zestaw podwójny się zwał daisho i takich też dziś, na wspólnem stojaku, jakie sklepiki i warsztaciki w podróbkach pamiątek się specjalizujące najczęściej oferują turystom i łowcom pamiątek, co przecie nie zmienia tego, że tak katana, jak wakizashi są zakrzywione, z  ostrzem po jednej stronie się znajdującem, czyli szable, nawet jeśli cały świat profanów się uprze onych nazywać mieczami!
   Jednej Wam jeszcze rzeczy wiedzieć potrzeba szczególnie, jeśli o szable idzie... Nie masz w dziejach totus mundi przypadku, by się gdzie miecz dawny, luboż pochodne jego, obroniły przed wyparciem przez szablę, jeśli się z nią prawdziwie w boju zetknęły. Wszędy, jako i u nas w wieku XVI, w który jeszcześmy wkraczali z mieczem powszechnie zażywanem, gdy przyszło panom braciom na polu skonfrontować jednego z drugim, nieuchronnie się poczęto skłaniać ku szablom i ta dziś jest, zdałoby się, nasza broń narodowa, choć przecie z Orientu, przez Turków, Tatarów, a i Madziarów zapożyczona...
  Dodajmyż, że były po temu przeszkody niemałe, w tem i durniów w sutannach wywodzących, że miecz jedynie słuszny, bo ma kształt krzyża, a za szabliny krzywizną diabeł stoi, przecie praktyka lżejszej*, poręczniejszej i umożliwiającej cięcia i sztychy mieczowi nieznane szabli w ciągu dwóch, trzech pokoleń zwyciężyła...
   Różneśmy potem szable mięli, nie pora tu ich wyliczać i omawiać, tandem kurcgalopkiem przelecim przez wieki do tej naszej letniej pory Roku Pańskiego 1920, czasu, jak kto woli, "cudu nad Wisłą", czy jak wolą inszy, czasu, w którem swą wyższość pokazała ofiarność zagrożonego Narodu i żołnierzy Jego, umiejętności (niejednokrotnie więcej może z domu rodzinnego wyniesione, niźli z parodniowego szkolenia), znakomite dowodzenie i wyższość oręża, w tem i szabel naszych nad kozackimi szaszkami.
   Pora pokazać z czem to "poszli w boje chłopcy nasze"... Ano niemałośmy mięli szabel pruskich i to pewna, że miał ich 9 Pułk Ułanów Małopolskich, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich (a podejrzewam, że właściwie wszystkie pułki wielkopolskie) i 9 Pułk Strzelców Konnych. Być i może takoż i insze, ale tu często danych brak... 


 Ta, tutaj, to tak zwana "mała", czyli cokolwiek skrócona wersja szabli pruskiej wz.1896, takoż i później stosowana, choć głównie w dywizjonach artyleryi konnej, a nie w kawalerii samej.
   Pułki kawaleryjskie, które z Armią Hallera przybyły, miały, ma się rozumieć, oręża francuskiego, czyli mocno już leciwej, ale wciąż znakomitej konstrukcji z 1822 roku:


Tu ciekawostka może dla zainteresowanych taka, że we francuskiej szabli rolę jelca pełni tarczka mała, iście niemal takaż sama, jak tzw. tsuba w japońskich katanach...
  Były, ma się rozumieć, i szable po dawnej armii cesarsko-królewskich Austro-Węgier, które wyglądały tak:

 Ta akurat, której powyżej widzicie, tem jest szczególna, że to szabla samego Komendanta (obecnie w Muzeum Wojska Polskiego), który jej więcej może nosił, niż używał aż do 1917 roku... A czemu akurat tylko do 1917 zapytacie ? A temu, że w 1917 roku dostał w prezencie od współpracowników i podkomendnych najbliższych nowej szabli polskiego wzoru, właśnie co świeżo wyprodukowanej w Warszawie (potem także we Lwowie i Krakowie):

I to ta właśnie szabla wz. 1917 , w zamyśle przeznaczona dla formowanej właśnie przez zaborców Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht), stała się najpowszechniejszą bronią naszych kawalerzystów przeciw następującym bolszewikom. Znakomita konstrukcja, łącząca zalety bojowe z wyrafinowaną nawet, rzekłbym, elegancją i motywami patriotycznymi  ( na tych zdjęciach akurat słabo widoczny orzeł w koronie na tarczy amazonek wieńczący rękojeść, podobnie jak i często drugi, tłoczony na głowni **) stała się swoistym symbolem walk kawaleryjskich 1920 roku, unieśmiertelniona zresztą na obrazach Kossaka...
   Czemuż Wam ich tak ukazuję wszytkich? Ano byście widzieli, że każda ma jelec, a nawet i kabłąk palce chroniący, a w przypadku "siedemnastki" i szabli francuskiej nawet i pełniejsze dłoni fechtującego osłony... A co przeciw niem przynieśli bolszewicy ?
  Znowuż się tu Wikipedyja poratujem dla rzeczy tej zilustrowania:

  Gołym widać okiem, że to bezeceństwo jelca nie ma, zatem i żadnej dłoni walczącego nią osłony. Widać też zrazu jakoweś mocowanie do rapci dziwaczne i tu Was oczy nie kłamią, bo iście szaszkę noszono odwrotnie jak szablę, czyli owym charakterystycznym wygięciem (zatem i ostrzem) ku górze. Trzecią charakterystyczną wizualną szaszki cechą będzie zakończenie rękojeści głowicą zakrzywioną, na którą z boku wejrzawszy, zda się głowę jakiego ptaka widzieć... Czemu zaś szaszki miłośnicy sobie akurat z ptakiem na wierzchu ulubili paradować, nie pytajcie mnie, bo zaiste nie wiem...
   Krzynę światła rzucić nam może nazwa, która z kabardyńskiego narzecza pochodzi ("saszchła") i w języku Kabardyńców tyleż znaczy, co "długi nóż". I to akurat wydaje się być znakomitym i utrafionym opisem, natomiast bez odpowiedzi pozostaje pytanie czem to Moskali, a głównie Kozaków, na Kaukazie w XIX stuleciu wojujących, owe długie noże tak urzekły, że je za swoje przyjęli i upowszechnili we wszystkich, jak Rossyja długa i szeroka, kawaleryjskich pułkach i wojskach kozackich ?
   Ludy kaukaskie, które tą broń wykoncypowały i używały, nim ich Mateczka Rossyja "ucywilizować" pod swoim, ma się rozumieć, władaniem, umyśliła, widziały w niej tegoż waloru, że można nią cięcia niespodziewanego zadać już przy samym z pochwy wyciąganiu, bez dodatkowego (dla nabrania zamachu) wznoszenia jej w górę. No cóż... jak się kto uprze, to i szablą tak można, jeno cięcie szablą iść będzie od dołu ku górze, a szaszką odwrotnie... Pytanie jest jednak poważniejszej natury: na co i komu jest potrzebne cięcie niespodziane, przeciwnika - rozumiem, że jeszcze do sparowania go niegotowego, czyli bezbronnego - zaskakujące?
   Podług mnie to jakiemu zbójcy, bandycie jakiemu, grasantowi szkodnemu, a nie żołnierzowi, tandem jeśli ta być miała przyczyna, dla której jej sobie Kozacy ulubili, to wiele nam mówi o nich właśnie, bo każda w polu batalia, czy choćby i pojedynek podług najmarniejszych reguł honorowych się odbywający przecie by cięcie takie wykluczał...
   Pozwoliłem sobie na żart niejaki z tem pojedynkiem, bo właśnie szaszka jest bronią absolutnie się do żadnego fechtowania nie nadającą. Jakakolwiek dłuższa wymiana ciosów i parowania cięć przeciwnika musi się skończyć choć jednym ześliźnięciem się klingi po klindze, gdzie człeka uzbrojonego w szablę przed obcięciem palców chroni właśnie jelec, zaś uzbrojonego w szaszkę nie chroni nic zgoła! Cóż nam z tego wynika?
Ano to właśnie, że szaszka się do żadnych fechtów i szermierek nie nadawała... Są, po prawdzie, onej obrońcy, co głoszą, że szaszka miała specyficznej szkoły fechtowania, która uczyła tak ciosy parować, by je przyjmować i pozwalać się ześlizgiwać wrogiemu ostrzu w jej drugą stronę, jeno jeśli to by być prawdą miało, to to by znaczyło opuszczenie szaszki w tym momencie ku dołowi, by się po niej to wrogie ostrze ześliznąć miało, a to oznacza odsłonięcie całej górnej części ciała szermierza bez jakiejkolwiek obrony. A co, jeśli przeciwnik, z takowych cyrkumstancyj wychodząc, zwyczajnie szybciej swego zdoła podźwignąć ostrza? Luboż, pomiarkowawszy się chyżo, nie da ześliznąć się ostrzu, a jeszcze i swoim ową opuszczoną ku dołowi szaszkę przytrzyma? Że już nie wspomnę o możności, że miałby i jakiego drugiego ostrza w ręce drugiej...
    W "Cichym Donie" jest scena dowodząca, że się Kozacy fechtować jednak od dziecka uczyli*** i jest też wskazówka, jakich to sztuczek. Oto Grigorij Melechow ma tam w jednem ze starć, przerzucić szabli (w polskim tłumaczeniu jest o szabli mowa, ale kasztany stawiam przeciw orzechom, że to o szaszkę szło) z prawej do lewej ręki i tą lewą zadać przeciwnikowi zaskakujący cios. Scena ta, jak mi się zdaje, zapewne i Jerzego Hoffmana urzekła, bo w swojej "Ogniem i mieczem" wersji każe tak właśnie przerzucać szablę Bohunowi, co przy "długim nożu" zapewne nie nastręczało jakich wielkich turbacyj, za to przy szabli węgierskiej, w którą Hoffman uzbroił Bohuna, z łańcuszkiem od jelca idącym i zabezpieczającym dłoń, bynajmniej już nie jest takie proste, a czego możecie pod pierwszą dzisiejszą (zieloną) kropką sami obaczyć...
   Jak zwał, tak zwał... Uważcież, że nadal poruszamy się w kręgu "zalet" tej broni, umożliwiających walkę zaskakującą, zdradziecką, nieledwie bandycką... U Kozaków można by i tego zrozumieć, ale czemu to spasowało oficyjerom Jewo Impieratorskowo Wieliczestwa? Jeśli nie przyjąć rozumowania, że się to z całym tegoż imperium charakterem zgadzało znakomicie, to ja inszego nie znajduję...
   Choć nie... zełgałem... wybaczcie... Jest jeszcze czynność jednak, do której szaszka się nadaje arcywybornie. Owoż jako przychodzi manifestacyje bezbronnych rozpędzać cywilów i onych płazować (bić płaską stroną ostrza), to szaszka jest rzeczywiście bezkonkurencyjna, bo bicie płazem wymaga przy szabli przekręcenia dłoni w nadgarstku, ergo łacno jej sobie przy silnym uderzeniu i nagłym zatrzymaniu wywichnąć, a szaszki idzie przy takim "wojowaniu" nadal trzymać i mocno, i płazującemu wygodnie... No i przepomniałem jeszcze o tem, że dla tej samej przyczyny się szaszka znakomicie nadaje do wszelkich "tańców z szablami":))
   Słynna Budionnego Konarmia, podobnie jak druga wielka bolszewicka formacja kawaleryjska,  z atakujących Polskę w dwudziestym roku, Korpus Konny Gaja, zwany przez naszych dla okrucieństw swoich i dzikości Złotą Ordą Gaj-Chana, stały głównie Kozakami, zatem to z niemi i ich szaszkami wojować naszym przyszło. Ano i wrychle pokazało się, że znakomici w mordowaniu jeńców, gwałceniu, rabowaniu oraz paleniu wsi i miasteczek, a także całkiem nieźli w gonieniu uciekających piechurów, których ścinano z konia jednym cięciem, nie bawiąc się w żadne fechty, czerwoni Kozacy, okazali się bezradni wszędzie tam, gdzie przyszło do starć z naszą jazdą, osobliwie jeśli na białą broń... Owszem, były w wojnie bolszewickiej starcia przez naszych przegrane, jeśli za takowe rozumieć przymuszenie do odwrotu, ale ten odwrót zazwyczaj przebiegał w jakim takim ordynku i dyscyplinie, a nie w panicznej ucieczce i zwykle był zarządzany, a nie wymuszany, zaś straty przeważnie wynikały z naprawdę dużej dysproporcji sił. Ale też i każde takie starcie uszczuplało bolszewickiej potencyi i gdy do finalnych przyszło bojów, w tem największej i ostatniej tak wielkiej w dziejach świata, bitwy kawalerii pod Komarowem**** , to wojujący tam Kozacy nie dość, że już przetrzebieni tęgo, to i znakomicie znali, czem się długotrwałe z naszemi starcie kończy...
   Podług mnie, niemała w tem rola szaszki właśnie, a ściślej pewnego mechanizmu psychicznego, którego się domyślam, z licznych rejterad kozackich wnosząc, gdy owi przed zwarciem z naszemi, luboż i z samego zwarcia dość rychle uciekali... Owoż, jak sądzę, człek co ma się zmierzyć z kimś, o kim wie już, że jest w szermierczem boju lepszym, dodatkiem zaś zna, że sam nie ma oręża dostatecznie go w takim starciu chroniącego, podświadomie takiego starcia unika... Nawet jeżeli ów osobiście jest dzielnym i kulom się nie kłania, przecie kule to kule, tej co ciebie zabije i tak już nie usłyszysz, za to imaginacyja dłoń bez palcy podsuwająca jest wyrazista i wielce przerażająca. Jeśli przydać k'temu, że dyscyplina nigdy nie była mocną stroną bolszewickiego wojska, to do panicznej ucieczki wystarczy ledwo kilku takich zbyt przerażonych perspektywą walki na szable z "polskimi panami"*****, by zainicjować odwrót i przyspieszyć klęskę...
________________________________
*- Wiem ja, że Wy wszyscy na Sienkiewiczu chowani, wraz Longinusa Podbipiętę z onegoż Zerwikapturem na myśl przywołacie i z tą sceną: 
"– Ale to sroga machina i ciężka musi być okrutnie – chyba do obu rąk ? – Można do obu, można i do jednej. – Pokaż wasze ! Litwin wydobył i podał, ale panu Skrzetuskiemu ręka zwisła od razu. Ni się złożyć, ni cięcia wymierzyć swobodnie. Na dwie ręce poradził, ale jeszcze było za ciężko …”  Przykro to może przeciw pisarzowi Noblem uhonorowanemu to rzec, ale sam chyba w ręku nie miał, luboż i może po jakiej chorobie, bo przecie cherlawy nie był... Miecz średniowieczny, w zależności od rodzaju i przeznaczenia, zazwyczaj mieścił się wagą gdzie między 1,1 - 1,8 kilograma, a ciężki dwuręczny miecz piechoty, jako rzecz ekstremalna, dochodził do 2,5 kilograma, z czego należałoby wnosić, że podług pana Henryka to pana Skrzetuskiego powaliłaby pierwsza lepsza niewiasta nasza siatką z zakupami, a niektóre (w tem i Pani_Wachmistrzowego_Serca:) to worem z domu połowy zawartością, zwaną przez nie, dla niepoznaki i zmylenia npla, "torebką"... Szable zazwyczaj nie dochodzą kilograma (jedna z uznawanych za najdoskonalsze, nasza szabla kawaleryjska wz.1934, waży 0,95 kg a przynajmniej tyle nominalnie powinna, z czego wynika, że albo mam kiepską wagę, albo mój egzemplarz się już cokolwiek utlenił...)
** - więcej zdjęć, a i bogatszych nawet, znajdzie Czytelnik Łaskawy tam, skąd żem i ja zapożyczył tych: na paginie www.szablapolska.com
*** - ciekawość, że ci, których nam przez lata wystawiano jako antyfeudalnych buntowników i prekursorów walki klas, tego akurat elementu od szlachty polskiej zapożyczyli, gdy już sami, za carów staraniem po połowie Rossyi poprzesiedlani, się za psy łańcuchowe imperium ostali...
**** - 31 sierpnia 1920 roku, gdzie przeciw resztkom (ale te "resztki" to nadal było 6 tysięcy szabel przeciw 1,5 tysiącowi naszych!) Konarmii stanęło (i wygrało!) naszych sześć, takoż tęgo przecie przetrzebionych, pułków: 1 Pułk Ułanów Krechowieckich pod pułkownikiem Sergiuszem Zahorskim, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich rotmistrza Rudolfa Ruppa, 8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego pod rotmistrzem Krzeczunowiczem (którego to pułku ostatnia szarża definitywnie rozstrzygnęła ową potrzebę), 9 Pułk Ułanów Małopolskich pod majorem Stefanem Dembińskim, 12 Pułk Ułanów Podolskich z rotmistrzem Tadeuszem Komorowskim (przyszłym dowódcą Armii Krajowej) i 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich pod rotmistrzem Michałem Beliną-Prażmowskim (bratem Władysława, słynnego dowódcy ułanów legionowych; poległ w niespełna dwa tygodnie po bitwie). Kawalerię w walkach wspierał m.in. pieszy Batalion Szturmowy dowodzony przez kapitana Stanisława Maczka (przyszłego generała i dowódcy naszych jednostek pancernych w kampanii wrześniowej, francuskiej 1940 roku i walczącej na froncie zachodnim 1 Dywizji Pancernej), za to niespecjalnie popisał się, dowodzący osłaniającą 2 Dywizją Piechoty Legionów, pułkownik Michał Żymierski (przyszły "Rola", dowódca Armii Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego, marszałek Polski Ludowej).
***** - co nie przeszkodziło im w stworzeniu legendy o niepokonanej Konnej Armii, w której hymnie (druga, żółta kropka:) kłamliwie wyliczają "polskich panów", jako tych, którzy "pamniat krasnoarmiejskije naszy klingi", zupełnie ignorując taki drobiazg, że to właśnie "polskije pany" rozbiły ich w proch i w pył...


   
                                                  ................31 komentarzy:

 1. Miło ze strony Knezia Okrutnika, że Waćpana do napisania wpisu tego przymusił, bo interesujący niezmiernie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakie: "przymusił"?:)) Suplikował pokornie...:))
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  2. Bo skoro Okrutnik, to wydawało mi się....

   Usuń
  3. Kneź pewnie by sam napisał, gdyby taki mus był! Ale jest Wachmistrz, co napisze składniej! :)
   Z tego co kiedyś doczytałem, chociaż kształt obu broni bardzo jest zbliżony, to pochodzenie ich z gruntu inne. Szabla wywodzi się z krzywego miecza typu wschodniego. Szaszka to rozwinięcie długiego noża, bardziej zbliżona do maczety rolniczej. Stąd różnica w rękojeści i jej "ptasi" kształt. Do czego ów nóż miałby służyć na Kaukazie, to prawdę mówiąc nie mam pojęcia, ale dla ścisłości trzeba wiedzieć, że to ludy o tradycjach i historii nieporównanie dłuższych niż Rosja i nawet Ruś. Z tego co rozumiem różne materiały związane z tradycjami Rusi i kozaczyzny, to kozacy ukraińscy raczej szaszki nie używali, podobnie jak i Polacy, preferując szablę typu wschodniego. Dlaczego akurat "Matuszka Rossijta" tak w owej broni zasmakowała? Mniemam że dla jej prostoty i taniości? Prosty kozak i tak z lepszej by nie umiał skorzystać, to na cóż mu była lepsza? A że łatwiej mu było zginąć? Cóż, w Rosji o ludzi nie dbano - widocznie tańszy był kozak niż dobra szabla?!
   Obserwując i przeszukując swego czasu sieć rosyjskojęzyczną stwierdziłem, że wraz z upadkiem i zapomnieniem tradycji kozaczyzny ukraińskiej i jednoczesną gloryfikacją historii kozaków rosyjskich, one nabrały cech ludów kaukaskich. Jeden z filmików prezentowanych przy okazji tańca z szaszkami to jest typowa lezginka, taniec bardziej czeczeński, czy dagetański niż rosyjski.
   Dlaczego Kneź supilkował (uprzejmie) o ten tekst? A bo Rosjanie wychwalają szaszkę pod niebiosa, sławiąc ją nad szablę polską, turecką i katanę, mieniąc najlepszą białą bronią na świecie. Stąd i owa prośba. :)
   A ze swojej strony pozwolę sobie powtórzyć już prezentowany utwór, o dwóch nieborakach, co to wracając z tureckiej wojny robili to przez polska granicę.

   Usuń
  4. Agniecho, skoro Okrutnik, toś tu przy prawie: prosił okrutnie...:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  5. Myślenie w kategoriach tańszy kozak, niż szabla, przyznaję, że mi nawet w głowie nie postało, ale może co jest w tem na rzeczy. Kaukaz, jak zresztą bodaj każda kraina górzysta, kryje w sobie zbiorowości (rody ?)zamknięte w swoich dolinach, swoich tradycjach i dziedziczonych pokoleniami konfliktach z ludźmi innych dolin i rodów. Dobrą chyba analogią tu będzie Sycylia, czy Korsyka, z tem że tam bractwo się wyżynało najpierw sztyletami, a potem do głosu przyszły lupary. Na Kaukazie zaś, jak rozumiem, długie noże...
   To, że Rossyjanie szaszkę chwalą, to mi akurat nie dziwne, bo owi zawsze wierzą, że u nich wszystko najlepsze, a nawet jak nie dowierza który, to od tego przecie jest imperialna propaganda, która już dawno nauczyła się z bylejakości czy przeciętności czynić coś swoiście cudownego i wielkiego. Vide: pepesza, czyli pistolet maszynowy o bardzo marnej celności i nieprzesadnie praktyczny, ale przecie wojsko nią wojujące do Berlina doszło, czyli być musiała genialna, czyż nie? Kałasznikow w gruncie rzeczy jedyne czem imponuje, to prostota i niezawodność i już tych dwóch cech starczyło, by zawojował świat; osobliwie świat wszelkich rebelizantów, których długo uczyć nie potrzeba i od których dbałości o ten oręż nie sposób wymagać...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 2. Wielce pouczające, bo w końcu wiem, czym się szaszka od szabli różni (a myślałem przez długie lata, że to to samo). Rodzi się jednak pytanie: czemu to wojska rosyjskie nie przeszły na szable, skoro te wyraźnie od szaszek lepsze? Chodziło o wielkoruską dumę, czy o coś innego?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rosyjskie, przyjąwszy ich w używanie w połowie XIX wieku, nie miały już ich możności nigdzie skonfrontować w sposób jednoznaczny, bo to ani na krymskiej wojnie, ani na tureckiej czy na japońskiej do jakich większych starć kawaleryjskich nie dochodziło. Kneź przy tem może być przy słuszności, że był i element ekonomiczny ważkiem, ja jednak sądzę, że sęk w tem, że i szabla szła już do lamusa, pola oddając karabinowi. Gdyby się to zdarzyło kilkaset lat wcześniej, to zapewne i oni by poszli własnej drogi z szablami szukać, naśladując obcych, podobnie jak próbowali skopiować własne husarii odddziały, z efektem cokolwiek humorystycznym:) Niekoniecznie zresztą musieliby kopiować nasze wzorce, bo mogli tureckie czy tatarskie... A teraz się zacząłem i nad tym zastanawiać, czy przez stulecia podległości Mongołom, nie doszło może i do takiego właśnie utożsamienia, że szabla to broń znienawidzona, bo znienawidzonego wroga...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 3. - O mistrz! O mistrz!!!
  Cytat z "Ogniem i mieczem", ale to tym razem o Tobie, Mości Panie Wachmistrzu... Z taką werwą i osobistym zangażowaniem wykład poprowadzić! Gratuluję...

  Co się rzeczonej tyczy piosnki, to "Pomniat psy - atamany, pomniat polskije pany konarmiejskje naszy szaszki"...
  Słowo! No chyba, że istnieje kilka wersji, jak kila jest wersji hymnu obecnej Rosji i wersji Wielkiej Encyklopediii Radzieckiej.

  - Hej, szable w dłoń!!!
  - Szaaaszki wooon!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nadtoś Wasza Miłość łaskaw, a i entuzjam chyba nadmierny:)) Co się piosnki tyczy, to w rzędzie kolorowych pod tekstem kropek, żółta akurat link kryje do tej, której ja znałem lat dziesiątkami i tam z pewnością są "klingi", zatem najpewniej iście mamy do czynienia z bogactwem urodzaju wersji...
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 4. Wachmistrzu, tak sprawę różnic sprawnie wyłuszczyłeś, że nawet białogłowa niezbyt lubująca się władaniem szabli w reku, potrafi rozróżnić (albo się jej tak wydaje) szablę, miecz, szaszkę. Kropki uświadomiły mi, że władanie szablami nawet w tańcu wymaga nie byle jakiej sprawności. Operowanie szaszką do łatwych nie należy i tylko Indiana Jones miał ułatwione zadanie, bo celny strzał zlikwidował wroga.
  Serdeczności zasyłam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Motyw Indiany Jonesa był z mej strony po trosze żartem, po trosze jednak miał tę smutną unaocznić prawdę, że wszyscy owi szabel i szaszek nosiciele, bodaj jak by nie byli sprawnemi w swoim rzemiośle, ustąpić w swoim czasie musieli przed kulami, bombami i granatami...:((
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
  2. "Walkę na noże najlepiej wygrać za pomocą...pistoletu" [Clive Cussler - Sabotaż]. Chamskie to cokolwiek, jednak coś w tym jest...

   Szable w dłoń!

   Usuń
  3. Okazuje się, że nóż jest zawsze szybszy niż kula, o ile są ku temu warunki. Oglądałem kiedyś film z "Łowcami mitów", który naocznie wykazywał, że na krótkim dystansie (zdaje się, że do 5 metrów)szybciej doleci rzucony nóż niż strzelec zdąży pistoletu użyć.
   Po bitwie pod Gniewem podobno znajdowano ręce z pistoletami, których rajtarzy szwedzcy nie zdążyli wystrzelić? Co prawda nie rzucano tam szablami, jednak w starciu na bliski dystans szabla również bywała szybsza niż pistolet. :)

   Usuń
  4. W "Siedmiu wspaniałych" ten spór został rozstrzygnięty dość jednoznacznie:) Ja powiem, że to jednak zawsze jest indywidualna kwestia sprawności strzelca i nożownika. Gdybym sam nie był szkolonym w rzucaniu nożem, to bym może i łyknął te mity o tym, jak to się łatwo czyni, lekko, sprawnie i efektywnie... A co do batalii pod Gniewem (gdzie nie masz chyba do niej lepszego analizatora niż Radosław Sikora, znawca husarii zgoła niebywały), to pewnie to będzie kolejna thema, do której się zbierał będę, by jej opisać, bo przedziwnymi mitami obrosła... Mam nadzieję, że nie będzie to znów, jak to u mnie, trwało latami...:))
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 5. Chylę czoła przed Waszą znajomością rzeczy w temacie białej broni.
  Tę ostatnią szablę polskiego Wehrmachtu widziałam kiedyś u mojego ojca... Ale nie wiem, czy to podróbka była czy prawdziwa. Mogła być prawdziwa, bo miał kontakt z pewnym zbieraczem rzeczy historycznych.
  Dziękuję też za wyjaśnienie odnośnie mieczy samurajskich, a raczej japońskich. Wiedziałam tylko o katanie, nie miałam pojęcia o tych pozostałych.
  pozdrawiam serdecznie
  iw z nowego miejsca, żeby ślad nowy zostawić :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bóg zapłać zatem za uwiadomienie, będę to miał na uwadze:)
   Nadziei pełnym, że owa szabla nie przepadła gdzie, bez względu na to, czy była prawdziwą czy też nie?
   Kłaniam nisko:)

   Usuń

 6. Panie Wachmistrzu !
  Interesująca dyskusja ( a nawet spór ) toczyła się na portalu historycy.org, gdzie polemiści wyjaśniali sobie czym też szaszka różni się od szabli
  ( http://www.historycy.org/index.php?showtopic=22013 ).

  Na innym portalu dyskutanci rozważali jakie przesłanki powodowały,że szaszki nie miały jelca ( https://forum.knives.pl/index.php?topic=104296.0 )

  i co to takiego " bebut " (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kind%C5%BCa%C5%82 ).
  z wyrazami uszanowania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kindżał – Wikipedia, wolna encyklopedia
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Kindżał

   Pokrewną bronią, często nazywaną mylnie kindżałem jest bebut (biebut), nóż pochodzenia perskiego, rozpowszechniony w Turcji i przyjęty stąd przez Kozaków, ...

   -Stopy wódy pod kilem!

   Usuń
  2. Mości Bosmanie, pierwszej z tych dysput znam od dość dawna, choć na tamtem portalu raczej się nie uzewnętrzniam. Wtórej moja przeglądarka otworzyć się broni rzekomo dla jakich protokołów nieważnych, a za podniesienie wątku kindżałów i bebutów z serca dziękuję:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 7. Piękny post Wachmistrzu miły. Piękny.
  Gratuluję. Alw z Gromu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To mi Gość dopiero! :)) Witaj Alwie:) Hospody, to już lat sam nie wiem, wieleż minęło, jakem Cię miał zaszczyt gościć raz ostatni:) Bóg Zapłać za dobre słowo, ale nadtoś dla mnie łaskaw:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 8. Co do ciężkości mieczy masz w zasadzie rację, jest to mit.
  Ale... http://www.muzeum.nysa.pl/web.n4?go=102

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z samego opisu pod przytoczonym przez Ciebie linkiem do flamberga z Muzeum w Nysie wynika, że to broń elitarna i że najlepiej się spisywała przy obronie murów. Rozumiem, że do zabijania (dalekiego i wykluczającego nawiązanie równorzędnej walki przez wspinających się po drabinach atakujących), bo już pewnie szermierka flambergiem na murach z knechtem, co blanki przeskoczył byłaby wielce utrudniona. Sam koncept przypomina mi cokolwiek kopię husarską, której długość właściwie rozwiązywała problem piechurów z pikami, ex definitione krótszymi, tyle, że ciężar husarskiej kopii dźwigał przede wszystkim koń, tu zaś bym znajdywał najpryncypalniejszą przyczynę tego, że flambergi były bronią elitarną, najczęściej miejskich jakich gwardyj i najszybciej skończyły żywot jako dekoracje ścienne. Choć znów, z inszej niejako beczki, rycerze mający się za wybornych, za to na pewno mający sute sakiewki, jeśli nie dziedziczyli mieczy po przodkach, to zazwyczaj obstalowywali miecze indywidualnie dobierane, mierzone na miarę, do ręki i do ramienia i też nie u byle kogo, tylko u jakiegoś znamienitego płatnerza, czy ściślej mieczownika. I z całą pewnością raz na czas się zdarzał ktoś taki, jak Góra z serialu "Gra o tron", któremu przypasać mieczyk typowego rozmiaru i ciężaru byłoby, jak dziecku dać zabawkę miniaturkę. Z pewnością zatem były i egzemplarze mieczy potężne i respekt budzące, go generaliter bym postrzegał jako wyjątki potwierdzające regułę...:)
   Kłaniam nisko, wielce obligowany:)

   Usuń
 9. szczur z loch ness1 sierpnia 2016 16:16

  Starożytni wierzyli, że jeżeli Atena lub jej rzymska bliźniaczka Minerva, zajmujące się mądrością i sztuką, ucałują niemowlę w czoło, będzie ono mędrcem. Jeżeli w usta poetą, a jeżeli w rękę malarzem. No i tak się zastanawiam gdzie musiały mnie rzeczone pocałować skoro siedzę na tyłku przed komputerem i czytam o szablach hehehehe :-)
  Kłaniam Waszmości z zaścianka.
  :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No jak to w co?:)) Skoro czytasz, to znaczy, że w oczy...:))) A jeśli jeszcze ze zrozumieniem, to sam wiesz w co...:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 10. W dłoń, ze względu na szablę i myszkę ;)

  OdpowiedzUsuń
 11. Białogłowy same sobie sprawdzą w wikipedii, co to jest struzina :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli w naszej, a nie w jedynej słusznej, czyli bułgarskiej, to niech szukają pod "zbrocze":)))
   Kłaniam nisko:)

   Usuń
 12. Panie Wachmistrzu !
  Romuald Romański w książce Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski ( Bellona 2011) opisuje, że Wieniawa, jako szeregowiec 4 plutonu pierwszej kadrowej kompanii, wkraczając do Kielc (co mogło mieć miejsce po 12.08.1914) miał na wyposażeniu szaszkę. Na dodatek koń, na którym uczestniczył w patrolu był chory. Dość powiedzieć, że spotkał pana Ziembińskiego i ten, nie tylko znalazł weterynarza, nie tylko obdarował ciepłą bielizną, ale i wręczył szablę z czasów powstania styczniowego, dodając, iż hańba to, by polski ułan walczył kozacką szaszką. Autor podaje, ze znajomość ta przerodziła się w długą i serdeczną przyjaźń. Wydarzenia kieleckie zaowocowały kolejną pieśnią legionowego barda o beliniakach, starciu z kozakami przed dworcem.
  Z późniejszych potyczek z jazdą gen. Nowikowa ( grudzień 1914) pochodzi anegdota, którą przytaczam za Autorem. Wieniawa otrzymał rozkaz przesłuchania rosyjskiego oficera, wziętego do niewoli. Rosjanin zarzucił Polakom zdradę, stwierdzając, że poszli przeciwko Słowianom, dodając, że nie rozumie, o co się właściwie biją. O naszą wolność- miał odpowiedzieć Wieniawa. My o honor - odparł butny oficer. No to każdy walczy o to, czego mu brak, miał odpowiedzieć Długoszowski.
  z wyrazami uszanowania

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bóg Zapłać za toż dopełnienie i za iście bezcenny dowód potwierdzający pogardliwy stosunek ułanów naszych do tejże rosyjskiej broni, udzielający się, jak widać, nawet cywilom. Bon-mot Wieniawy, w rzeczy samej, celny i znakomity...:)
   Kłaniam nisko:)

   Usuń

Być może zdaje Ci się, Czytelniku Miły, że nic nie masz do powiedzenia aż tak ważkiego, czy mądrego, by psuć wzrok i męczyć klawisze... W takiem razie pozostaje mi się tylko z Tobą zgodzić: zdaje Ci się...:)