20 maja, 2018

Za pamięć o szaserach...


  Pozwolę sobie Lectorom Miłym przypomnieć, że pora uczcić święto 6 Pułku Strzelców Konnych imienia hetmana wielkiego koronnego Stefana Żółkiewskiego, w Międzywojniu w Żółkwi właśnie, rodowem gnieździe patrona swego, stacjonującego, zasię 23 Maii pić będziem za święto 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej...
   Dziejów pułków tych ciekawych do dawniejszej odesłać sobie noty pozwolę

13 maja, 2018

Rekomenduję...

...articulum o przedwojennych Rezerwowych Oddziałach Policji Państwowej, których zorganizowanie zarządził minister Władysław Kiernik, niesławny bohater naszego cyklu "O wietrze historii i portkach pętaków" ( ,IIIIIIV , V ), wrychle po owych opisanych w tym cyklu smutnych wypadkach krakowskich z listopada 1923 roku. Rzec by można, że oddziały owe swoistym byłyby protoplastą dzisiejszych Oddziałów Prewencji, ale i peerelowskiego ZOMO. Komu by zaś się tego nawet i czytać nie chciało, przecie mimo tego zajrzeć zalecam, chociażby przez wzgląd na unikatowe zdjęcia:
https://dobroni.pl/n/oddzialy-rezerwy/8635

10 maja, 2018

Święta kolejne, częścią zapóźnione, niestety...

...z mojej, ma się rozumieć, winy, bo mi to wszytko okrutnie niesporo idzie; całe to blogowanie tegoroczne:(( 
Cirpią na tem, okrom Was, takoż i ułany, i szasery i szwoleżery, bo jako się z rozumem gdzie nareście spotkam i pomyślę, co też przecie do tej czynności nienawykłemu rzecz trudna, to już najczęściej jest już po harapie...
  Ano i tak, mimo zapóźnień, bym upraszał czym tam, kto może, choćby i kefirem, toastu za pamięć spełnić 10 Pułku Ułanów Litewskich, co 8 Maii świętował, jako i pułki szaserskie: 1, takoż i 10, Pułków Strzelców Konnych, co 9 Maii świąt swoich miały, nareście za przesławnych Ułanów Kaniowskich, co świętują dzisiaj...:) 

07 maja, 2018

Święto 12 Pułku Ułanów Podolskich i 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich...

......których, gdy kto tradycyj i historii ciekaw, tutaj niechaj wejrzy:
http://pogderankiwachmistrzowe.blogspot.com/2016/05/swieta-pukowe-12-puku-uanow-podolskich.html

P.S. Niechybnie Ci nawytrwalsi Lectorowie Moi, którzy tu jeszcze zaglądają, dojrzeli żem czasu jakiegoś już tu mało w sztuce blogowej wytrwały, że posucha niczem na Saharze, a i Wasze komentarze czasem dni wiele responsu czekają... Prawda to niezełgana, mea to jeno jest culpa i niczyja insza, a czego rzec jeno mogę na wytłomaczenie swoje, że mię krzynę inszy projekt był wciągnął, któremu owe resztki czasu, jakiemi jeszcze dysponować mogę, poświęcam bez reszty. I sam nie wiem, czy życzyć mam tamtemu jakiej Fortuny uśmiechów, co dla tego by może i jaki wyrok znaczyć miało, czy dokładnie przeciwnie...
   Kłaniam nisko:)